بودجه شهری

01ژانویه
بودجه ۱۴۰۱ شهر مشهد افزایش خواهد یافت

بودجه ۱۴۰۱ شهر مشهد افزایش خواهد یافت

حسین حسامی رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر مشهد گفت:سهم بودجه ۱۴۰۱ شهر مشهد در سه موضوع ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، ورزش و فرهنگ افزایش خواهد یافت.