بهمن جلالی

09فوریه
نگاهی به میراث عکاسی بهمن جلالی

نگاهی به میراث عکاسی بهمن جلالی

بهمن جلالی طی بیش از چهل سال عمر عکاسی‌اش برخی از به‌یادماندنی‌ترین تصاویر تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران را آفرید.