بهای خدمات اتوبوسرانی

۲۸مرداد
سهم 5 درصدی شهروندان از بهای خدمات اتوبوسرانی
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد:

سهم 5 درصدی شهروندان از بهای خدمات اتوبوسرانی

سهم 70 درصدی مردم از پرداخت بهای تمام شده خدمات اتوبوسرانی امروز به حدود 5 درصد رسیده است.