بهای خدمات اتوبوسرانی در مشهد

22جولای
حذف تدریجی بهای خدمات اتوبوسرانی در مشهد
رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد مقدس:

حذف تدریجی بهای خدمات اتوبوسرانی در مشهد

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد مقدس گفت: اگر به زیرساخت‌ها و فرصت‌های اقتصادی در حوزه حمل‌ و نقل نگاه مناسب داشته باشیم، می‌توان به واسطه درآمدزایی از این طریق، بهای دریافتی از شهروندان برای سفر با حمل‌ و نقل عمومی را کاهش داد