بلوارشاهنامه

10فوریه
احداث بوستان محلی در 4 محله بولوار شاهنامه
رئیس کمیسیون توسعه و بهسازی توس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس خبرداد:

احداث بوستان محلی در 4 محله بولوار شاهنامه

در اصلاح بودجه سال 1401 شهرداری، اعتبار 2 میلیارد تومانی ویژه هرکدام از محلات بولوار شاهنامه درنظر گرفته شده تا به تملک اراضی حدود 1000 متری اختصاص و در سال آینده بتوانیم 4 بوستان محلی ایجاد کنیم.