اپل واچ

06ژانویه
اپل واچ واقعاً ضد آب است؟

اپل واچ واقعاً ضد آب است؟

همه ما ممکن است شنیده باشیم که اپل واچ «ضد آب» است. اما اپل واچ ما تا چه میزان در برابر آب مقاومت دارد؟