اپل واچ

۱۷دی
اپل واچ واقعاً ضد آب است؟

اپل واچ واقعاً ضد آب است؟

همه ما ممکن است شنیده باشیم که اپل واچ «ضد آب» است. اما اپل واچ ما تا چه میزان در برابر آب مقاومت دارد؟