اسپانسر

04ژانویه
عراق اسپانسر تیم ملی دوچرخه‌سواری زنان ایران شد!
در اتفاقی عجیب:

عراق اسپانسر تیم ملی دوچرخه‌سواری زنان ایران شد!

عراق در سال ۲۰۲۱ اسپانسر دوچرخه‌سواری زنان ایران در رویدادهای بین المللی شد.