ارتفاعات تهران

26دسامبر
اولین تصاویر کوهنوردان یخ بسته در ارتفاعات تهران+ 5 کشته تا کنون

اولین تصاویر کوهنوردان یخ بسته در ارتفاعات تهران+ 5 کشته تا کنون

تعدادی از کوهنوردان که از دیروز گرفتار بهمن شده بودند، پس از نجات، تصاویرشان منتشر شد.