احسان محمدی

26نوامبر
سارا قمی؛ من مرزها را جا‌به‌جا کردم

سارا قمی؛ من مرزها را جا‌به‌جا کردم

طی کردن این مسیر طولانی حتماً برای یک دختر جوان بدون رنج، بدون نیش و کنایه، بدون گریه کردن‌های بی‌صدا در اردوها، خوابگاه‌ها، اتوبوس‌ها و ... نبوده اما او در پیام خداحافظی‌اش در اینستاگرام گله‌ای نکرده است.