10 دی‌ روز ملی مشهد

14ژانویه
10 دی‌ماه؛ روز ملی مشهد نامگذاری شد
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد:

10 دی‌ماه؛ روز ملی مشهد نامگذاری شد

تصمیم‌گیری در امور اجتماعی و فرهنگی دارای ابعاد مختلف بوده و طبیعی است که برای چنین اقداماتی، عده‌ای موافق و عده‌ای نیز مخالف باشند؛ درعین حال، اجماع مدیران استانی برای 10 دی‌ماه، به عنوان روز ملی مشهد را داشتیم و این تصمیم‌گیری، حرکت رو به جلویی است.