گلدن گلاب ۲۰۲۱

09فوریه
نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۱ اعلام شد
در سایه همه گیری کرونا:

نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۱ اعلام شد

انجمن مطبوعات خارجی هالیوود به تازگی از لیست کامل نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۱ رونمایی کرده است.