گذرنامه سفری یاتا، گردشگری، سفر، کرونا

۰۳اردیبهشت
درباره گذرنامه سفری یاتا چه می دانید؟

درباره گذرنامه سفری یاتا چه می دانید؟

بزرگترین انجمن هواپیمایی جهان اپلیکیشنی با عنوان گذرنامه سفری یاتا را طراحی کرده است که به کاربران اجازه می‌دهد اطلاعات مربوط به آزمایش کرونا، واکسیناسیون و سایر دستورالعمل‌های مرتبط را یکجا با خود داشته باشند.