کرونای شدید

۰۶بهمن
پدر و مادرها دقت کنند: علایم کرونا در کودکان

پدر و مادرها دقت کنند: علایم کرونا در کودکان

هرچند علایم کرونا در کودکان به صورت شدید نادر است، اما این ویروس برای کودکان، بی‌خطر هم نیست.