نیروگاه بیوگازسوز مشهد

14ژانویه
نیروگاه بیوگازسوز مشهد الگوی سرمایه‌گذاری در ابعاد ملی
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

نیروگاه بیوگازسوز مشهد الگوی سرمایه‌گذاری در ابعاد ملی

نیروگاه بیوگازسوز، پروژه‌ه‌ای منحصر به فرد بوده که قرارداد آن توسط معاونت اقتصادی شهرداری و با نظارت شورای شهر انجام شده و به لحاظ زیست محیطی و اقتصادی، الگوی سرمایه‌گذاری مناسبی در کشور می‌تواند باشد.