نزاع

۲۲آذر
بیشترین معاینات پزشکی قانونی خراسان رضوی مربوط به نزاع است

بیشترین معاینات پزشکی قانونی خراسان رضوی مربوط به نزاع است

مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی خراسان رضوی گفت: معاینات نزاع حدود یک سوم از تمامی مراجعات و بیشترین معاینات پزشکی قانونی در استان خراسان رضوی را شامل می‌شود.