موج چهارم کرونا

12ژانویه
موج‌ سوم کرونا در راه است؟

موج‌ سوم کرونا در راه است؟

خطر شیوع موج سوم کرونا و بازگشت به روزهای سیاه با بازگشایی مدارس، عادی انگاری شرایط و موارد جدید کرونای انگلیسی وجود دارد و گویا قرار است اشتباه مهلک دیگری در مدیریت این بیماری رخ بدهد.