مهندسی ارزش

۰۲بهمن
تکیه به ظرفیت «مهندسی ارزش» به منظور مدیریت هزینه‌ها
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

تکیه به ظرفیت «مهندسی ارزش» به منظور مدیریت هزینه‌ها

شورای ششم براساس اهمیت "مهندسی ارزش"، توجه جدی نسبت به این حوزه داشته و اعتبارات آن را در اصلاح بودجه امسال افزایش داده‌ایم.