مسافرت خارجی

۲۸آبان
سفرهای خارجی تقریبا به صفر رسید!

سفرهای خارجی تقریبا به صفر رسید!

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به تاثیر منفی شیوع کرونا بر پروازها، از کاهش 96 درصدی اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های کشور از فروردین امسال تا پایان مهر در قیاس با مدت مشابه پارسال خبر داد.