مسابقه ایران لبنان

۰۹فروردین
بی‌تدبیری هیئت فوتبال خراسان رضوی/ تماشاگران با بلیت هم پشت درب ماندند
سخنگوی شورای شهر مشهد انتقاد کرد:

بی‌تدبیری هیئت فوتبال خراسان رضوی/ تماشاگران با بلیت هم پشت درب ماندند

سخنگوی شورای شهر مشهد از بی‌تدبیری هیئت فوتبال خراسان رضوی در برگزاری دیدار ایران و لبنان انتقاد کرد.