محمد شیخانی

۳۰آذر
تنت؛ آنچه از سینما انتظار دارید

تنت؛ آنچه از سینما انتظار دارید

فیلم جدید کریستوفر نولان همچون سایر تولیدات این کارگردان با بحث و نقدهای فراوانی روبرو بوده؛ اثری که شاید به تعبیری بتوان آن را پیچیده‌ترین فیلم این کارگردان سینمای آمریکا قلمداد کرد و البته که بیشتر مولفه‌های فیلم‌های کریستوفر نولان را نیز دارا است.