ماهی تیلاپیا

۰۴بهمن
صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا متوقف شد!
با شکایت یک وکیل از عیسی کلانتری و پس از یکسال تلاش:

صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا متوقف شد!

شکایت یک وکیل دادگستری از معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در دادسرای کارکنان دولت درباره صدور مجوز برای پرورش ماهی "تیلاپیا" بالاخره نتیجه داد و صدور مجوز آن متوقف شد.