ماسک بزنیم

08نوامبر
سفر؛ موثرترین عامل انتقال کرونا

سفر؛ موثرترین عامل انتقال کرونا

سفر همچنان موثرترین عامل سرایت ویروس کشنده و خطرناک کرونا ارزیابی می‌شود در حالی که به رغم اعلام محدودیت‌های جدی از سوی دولت برای قطع زنجیره انتقال کرونا در روزهای تعطیل همچنان ورودیها و خروجیهای شهرها از خودروهای مسافری انباشته می شود.