قانون جدید چک

۲۳آذر
صفر تا صد قانون جدید صدور چک!

صفر تا صد قانون جدید صدور چک!

بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای قانون جدید صدور چک، طبق زمانبندی اجرایی قانون جدید صدور چک، موظف است تا آذر ماه ۹۹ ثبت سیستمی چک و ریجستری آن را عملیاتی کند.