فیلم جدید شهاب حسینی

۲۵بهمن
«اولین برف» فیلم جدید شهاب حسینی در جشنواره برلین ۲۰۲۱ پذیرفته شد

«اولین برف» فیلم جدید شهاب حسینی در جشنواره برلین ۲۰۲۱ پذیرفته شد

فهرست فیلمهای بخش نسل جشنواره برلین امسال معرفی شدند و «اولین برف» فیلم جدید شهاب حسینی به کارگردانی حامی رمضان در این بخش پذیرفته شد.