علی ناصری

۱۶آبان
جان پدر کجاستی؟

جان پدر کجاستی؟

تقدیم به جان‌های سوخته‌ی کابل، و هرجا جانی بی‌گناه زیر پای تعصب وجهل و سیاست و خودخواهی، له می‌شود. این ماییم که در هر حادثه‌ای، می‌میریم، ما جان‌های به هم پیوسته. حیف که نمی‌دانیم، ما یکی هستیم، ترس‌ها، مارا از اصل وجودمان دور کرده‌اند...