علی حاتمی

۰۶دی
«دلشدگان» چگونه ساخته شد؟

«دلشدگان» چگونه ساخته شد؟

حسین عصاران، نویسنده و پژوهش‌گر عرصه‌ی موسیقی در دو یادداشت متوالی پیرامون نحوه ساخته شدن فیلم «دلشدگان» نوشت: