شوراهای اجتماعی محلات

۲۴دی
شوراهای اجتماعی محلات مشهد نیازمند حمایت هستند
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

شوراهای اجتماعی محلات مشهد نیازمند حمایت هستند

به منظور تقویت اعتمادسازی، در رابطه با شوراهای اجتماعی محلات، باید از آنها حمایت کنیم و برای تصمیم‌گیری‌های آنها احترام قائل شویم؛ از سوی دیگر ما نیز باید شایستگی‌های خود را افزایش دهیم تا اعتماسازی تقویت شود.