شهروندان مشهدی

۲۲اسفند
شهروندان مشهدی، دغدغه‌مند مسائل شهر هستند
عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

شهروندان مشهدی، دغدغه‌مند مسائل شهر هستند

تماس‌های شهروندان و دغدغه‌مندی مردم نسبت به مسائل شهری، نشان از مسئولیت‌پذیری شهروندان مشهدی و تعلق خاطر آنها نسبت به محیط زیست شهری است.