سفر به کره ماه

۲۱آذر
یاسمین مقبلی نخستین زنی که پا به ماه خواهد گذاشت
فیروز نادری مشاور ناسا خبر داد:

یاسمین مقبلی نخستین زنی که پا به ماه خواهد گذاشت

یاسمین مقبلی شهروند آمریکایی ایرانی‌تباراحتمالا قرار است نخستین زنی باشد که پا بر کره ماه بگذارد.