زن در سینما

۱۲بهمن
ده سرِ تراشیده‌ی زنان در سینمای ایران
به بهانه توقیف فیلم قاتل و وحشی:

ده سرِ تراشیده‌ی زنان در سینمای ایران

به‌بهانه‌ی عدم نمایش فیلم "قاتل وحشی" در جشنواره‌ی فجر که از دلایل این تصمیم، سر تراشیده‌ی لیلا حاتمی عنوان شده است. ده سرِ تراشیده‌ی زنان در سینمای ایران را بینید.