حجاب و عفاف

۲۳مرداد
جامعه به دنبال اقدامات اثربخش در حوزه عفاف و حجاب است
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد؛

جامعه به دنبال اقدامات اثربخش در حوزه عفاف و حجاب است

در حوزه عفاف و حجاب، جامعه به دنبال اقدامات اثربخش است و نه صرفا یک اقدام که بخاطر رفع تکلیف صورت گیرد؛ برهمین اساس، یکی از راهکارهای موثر ورود تشکل‌ها و حمایت آنها از سوی مدیریت شهری باشد.

۲۸اردیبهشت
ظرفیت‌های مردمی در خدمت اجرای قوانین عفاف و حجاب
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

ظرفیت‌های مردمی در خدمت اجرای قوانین عفاف و حجاب

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: ظرفیت تشکل‌های مردمی و مدیریت شهری در موضوع قوانین عفاف و حجاب باید تجمیع شود و اگر به دنبال پایداری جامعه هستیم، عفت مرد و زن باید رعایت شود تا زندگی عفیفانه در شهر شکل گیرد.