جشنواره فجر 99

12ژانویه
همه چیز درباره فیلم‌های مهم جشنواره فیلم فجر 99

همه چیز درباره فیلم‌های مهم جشنواره فیلم فجر 99

سال 1399 یک سال استثنایی در تاریخ سینمای ایران است، سالی که در اکثر روزهای آن سینماها تعطیل بودند. اما برای شرکت در جشنواره فیلم فجر امسال تا امروز 110 فیلم فرم تقاضا پر کرده اند که به مهمترین آنها می پردازیم.