جشنواره غذای ملل

۲۵فروردین
توسعه برنامه‌هایی مانند جشنواره غذای ملل ضروری است
رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

توسعه برنامه‌هایی مانند جشنواره غذای ملل ضروری است

استقبال گسترده مردمی، ضرورت توسعه جشنواره‌های از این دست را نشان می‌دهد و برگزاری چنین رویدادهایی، با توجه به جایگاه بین‌المللی مشهد مقدس، الزام آور است.