جشنواره استقبال از بهار ۱۴۰۱ مشهد

۲۱آذر
جشنواره استقبال از بهار ۱۴۰۱ مشهد بین‌المللی خواهد بود
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد:

جشنواره استقبال از بهار ۱۴۰۱ مشهد بین‌المللی خواهد بود

مهدی ناصحی نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهدگفت: شهر ما مملوء از هنرمندان بزرگ، ارزشمند و متعهد به آرمان‌های اسلام و انقلاب است؛ شورای ششم و شهرداری جشنواره استقبال از بهار ۱۴۰۱ مشهد را فرصتی زمینه‌ای قرار داده تا بتوان نام مشهدمقدس را در عرصه هنر، در سطح بین‌المللی ارتقاء دهیم.