تیم وزنه برداری زنان ایران

۰۹دی
پوپک بسامی؛ اولین پرستار وزنه‌بردار ایرانی+ عکس ها
گفت‌وگو با ملی‌پوش تیم وزنه‌برداری زنان ایران

پوپک بسامی؛ اولین پرستار وزنه‌بردار ایرانی+ عکس ها

از کرمانشاه تا شلوغی‌های پایتخت و ایستادن روی اولین تخته وزنه‌برداری بانوان ایران در آسیا و جهان، رؤیای پوپک پایان نداشته است. پوپک بسامی با وجود عشقی که به بسکتبال داشت، به ورزشی انفرادی روی آورد تا به گفته خودش، به تنهایی مسوول رکوردهایش باشد.