توهین

۱۵آبان
قهرمان مشهدی بدنسازی جهان به جرم اهانت به ساحت ائمه اطهار دستگیر شد
در پی انتشار یک پست اینستاگرامی :

قهرمان مشهدی بدنسازی جهان به جرم اهانت به ساحت ائمه اطهار دستگیر شد

ورزشکار مشهدی رشته بدنسازی و قهرمان جهان و مالک یک باشگاه ورزشی در پی هتاکی و اهانت به ساحت ائمه اطهار(ع) با اعتراض گسترده کاربران و حکم دادستانی در مشهد توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.