تذکر به شهردار مشهد

13دسامبر
تذکر به شهردار مشهد توسط ۸ عضو شورای شهر

تذکر به شهردار مشهد توسط ۸ عضو شورای شهر

۸ عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، به شهردار مشهد در 4 محور تذکر دادند.