تالار وحدت

18دسامبر
مجسمه‌ای یک انسان واقعی در کف تالار وحدت

مجسمه‌ای یک انسان واقعی در کف تالار وحدت

بازدیدکنندگان هشتمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران وقتی مقابل این مجسمه انسان واقعی کف تالار وحدت می‌رسند، مکث می‌کنند و محو تماشای آن می‌شوند، از بس که طبیعی است!