تابستانی که مه چیز را بر باد داد

۲۵اسفند
تیفانی مک‌دانیل: دوست دارم کیت وینسلت نقش اصلی رمانم را بازی کند

تیفانی مک‌دانیل: دوست دارم کیت وینسلت نقش اصلی رمانم را بازی کند

تیفانی مک‌دانیل رمان‌نویس و هنرمند جوان آمریکایی که جوایز مختلفی را برده است می‌گوید بزرگترین عامل در تحقق رویاهایش این بوده که هرگز تسلیم نشده است.