برنده سیمرغ بلورین فیلم فجر

۲۳بهمن
درباره فیلم «بی همه چیز» برنده ۵ سیمرغ جشنواره ۳۹ فیلم فجر
برندگان جشنواره کرونایی فیلم فجر مشخص شدند:

درباره فیلم «بی همه چیز» برنده ۵ سیمرغ جشنواره ۳۹ فیلم فجر

درباره فیلم «بی همه چیز» کاری جدید از محسن قرایی که با الهام از نمایشنامه‌ای معروف ساخته شده است برنده ۵ سیمرغ از جشنواره سی و نهم فیلم فجر شود.