بانوان مشهد

۲۲فروردین
اختصاص 80 میلیارد تومان اعتبار به حوزه بانوان مشهد
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی مشهد:

اختصاص 80 میلیارد تومان اعتبار به حوزه بانوان مشهد

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهرمشهد گفت: در سال جاری بالغ به 80 میلیارد تومان اعتبار به صورت اختصاصی برای فعالیت‌های حوزه بانوان مشهد در نظر گرفته شده است.