انتخاب شهردار مشهد

۲۲اسفند
انتخاب شهردار مشهد در موعد مقرر انجام خواهد شد
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

انتخاب شهردار مشهد در موعد مقرر انجام خواهد شد

سرپرست شهرداری مشهد مقدس با تمام توان درحال تلاش بوده و شهردار را نیز در زمان قانونی انتخاب خواهیم نمود.