انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا

۲۲آبان
ایوانکا ترامپ به دنیای مد برمی‌گردد؟
پس لرزه های انتخابات آمریکا:

ایوانکا ترامپ به دنیای مد برمی‌گردد؟

در گزارش‌های رسانه‌ای منتشر شده گمانه‌زنی‌هایی در مورد سرنوشت و آینده ایوانکا ترامپ بعد از شکست پدرش در انتخابات ۲۰۲۰ مطرح شده است.