امبر هرد

امبر هرد مدافع حقوق قربانیان خشونت خانگی شد !
با دریافت دستمزد 33 هزار دلاری برای هر سخنرانی

امبر هرد مدافع حقوق قربانیان خشونت خانگی شد !

امبر هرد به ‌تازگی از سوی "آژانس هری واکر" به عنوان سخنران استخدام شده تا به عنوان مدافع حقوق قربانیان خشونت خانگی از خشونت خانگی بگوید.