المپیک ۲۰۲۱

۲۱دی
آیا المپیک توکیو در سال ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد؟
سایه کرونا بر ورزش :

آیا المپیک توکیو در سال ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد؟

در کمتر از ۲۰۰ روز مانده به زمان برنامه‌ریزی شده برای بازی‌های المپیک توکیو ۲۰۲۰ هنوز درباره برگزاری بزرگ‌ترین مراسم ورزشی دنیا، عدم قطعیت حاکم است.