المپیک ۲۰۲۱

21دی
آیا المپیک توکیو در سال ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد؟
سایه کرونا بر ورزش :

آیا المپیک توکیو در سال ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد؟

در کمتر از ۲۰۰ روز مانده به زمان برنامه‌ریزی شده برای بازی‌های المپیک توکیو ۲۰۲۰ هنوز درباره برگزاری بزرگ‌ترین مراسم ورزشی دنیا، عدم قطعیت حاکم است.