اقتصاد ایران

۲۲آبان
فروشنده در بازار مسکن زیاد اما  خریدار کم شد
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور:

فروشنده در بازار مسکن زیاد اما خریدار کم شد

در روزهای اخیر شاهدیم که قیمتهای پیشنهادی ملک بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و انتظار افت بیشتر دور از ذهن نیست.