افزونه

۲۲آبان
با این اپلیکیشن  پرتره‌های نقاشی از چهره خود به سبک تابلوهای قرن هجدهی دریافت کنید

با این اپلیکیشن پرتره‌های نقاشی از چهره خود به سبک تابلوهای قرن هجدهی دریافت کنید

اپلیکیشن تازه‌محبوب شده PortraitAI به کمک هوش مصنوعی، عکس سلفی شمار را تغییر می‌دهد و شبیه یک تابلو می‌کند.