استاندار خراسان رضوی

18فوریه
خراسان رضوی در نمایشگاه ایران در تاجیکستان پررنگ ظاهر خواهد شد
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد:

خراسان رضوی در نمایشگاه ایران در تاجیکستان پررنگ ظاهر خواهد شد

استاندار خراسان رضوی بر حضور هر چه پررنگ‌تر خراسان رضوی در ششمین نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان تاکید کرد.