ارزوهایمان

15نوامبر
آرزوها‌مان را ببین؛ خرید یک پراید دستِ دومِ تصادفی‌

آرزوها‌مان را ببین؛ خرید یک پراید دستِ دومِ تصادفی‌

واقعا 10 سال پیش برای ما تبدیل به یک عمر شده است. مگر می‌شود در یک کشور طی 10 سال، قیمت‌ها این چنین جهش داشته باشند؟