ارتفاعات جنوبی مشهد

23نوامبر
لزوم تدوین برنامه منسجم برای ارتفاعات جنوبی مشهد
عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

لزوم تدوین برنامه منسجم برای ارتفاعات جنوبی مشهد

ارتفاعات جنوبی مشهد، ظرفیت طبیعی فوق‌العاده و بالقوه‌ای برای شهر است که تاکنون آنگونه که باید، مورد استفاده و بهره‌برداری قرار نگرفته است؛ مدیریت شهری باید بسته‌های مختلف و برنامه‌ریزی منسجمی را برای این محدوده تدوین کند.